SECRET SWOT                                                               
Ár nAthair
Picture

Ár nAthair, atá ar neamh,
Go naofar d'ainm, 
Go dtaga do ríocht, 
Go ndéantar do thoil
Ar an talamh
Mar a dhéantar ar neamh.
Ár n-arán laethúil, tabhair dúinn inniu,
Agus maith dúinn ár bhfiacha,
Mar a mhaithimidne dár bhféichiúna féin,
Agus ná lig sinn i gcathú,
Ach saor sinn ó olc. 
Amen.

Picture



Bain triall as na ceisteanna seo a leanas:

Cé hí an cailín atá ina suí in aice leat?



Cé atá ina suí os do chomhair?




Cé atá taobh thiar díot?




Ainmnigh an cailín ina suí ar do thaobh dheis.




Ainmnigh an cailín ar do thaobh chlé.





The Normans first brought rabbits to Ireland so the Irish word for "rabbit" (coinín) comes through Norman French from the Latin word cuniculus . 

Picture
Cad atá ar siúl sa phictiúir seo?












LÉIGH AGUS TARRAING:

Aithníonn ciaróg ciaróg eile.
A beetle recognizes another beetle. 

Is glas iad na cnoic i bhfad uainn.
Distant hills look green. 

Cuir síoda ar ghabhar agus is gabhar i gcónaí é.
Put silk on a goat and it is still a goat. 

Dá fhada an lá, tagann an tráthnóna.
However long the day, the evening will come. 

Is binn béal ina thost. 

A silent mouth is sweet.



Siopadóir

Tá siopadóir deas

Ag cúinne an róid,

Díolann sé arán

Is bainne le h-ól

 

Díolann sé cacaí

Is borróga buí

Tugann sé ceann dom

Anois is arís.





Cad atá á dhíol aige? Déan liosta...

Picture
CAD ATÁ Á DHÍOL AIGE? DÉAN LIOSTA...