SECRET SWOT                                                               

MÉ FÉIN

Cén chaoi a bhfuil tú?

How are you? (Connemara)

Caidé mar tá tú? 

How are you? (Ulster)

Conas tá tú?

How are you? (Munster)

Tá mé go maith.

I am good.

Tá mé go hiontach.

I am wonderful.

Tá mé go dona.

I am (feeling) badly.

Tá mé tinn.

I am sick.

Tá tinneas cinn orm.

I have a headache.

Tá tuirse orm.

I am tired.

Cá bhuil tú i do chónaí?

Where do you live?

Tá mé i mo chónaí i bPhiladelphia.

I live in Philadelphia.

Cén post atá agat?

What job do you have?

Is dalta mé.

I am a student.

Is múinteoir mé.

I am a teacher.

Is tábhairneoir mé.

I am a bartender. (publican)

Is adhlacóir mé.

I am an undertaker.

Slán agat.Goodbye. (Said by person leaving.)

Slán leat.Goodbye. (Said by person staying.)

Slán abhaile.Have a safe trip home.

Slán go fóill.Goodbye for now.

Rang

Class

Tar isteach.

Come in.

Suigh síos.

Sit down.

An dtuigeann tú?

Do you understand?

Tuigim.

I understand.

Ní thuigim.

I do not understand.

An bhfuil a fhios agat?

Do you know? (A fact, not a person.)

Tá a fhios agam.

I know.

Níl a fhios agam.

I do not know.

Conas a dearfá_________ as Gaeilge?

How do you say
_________ in Irish?

Bain triail as.

Try it.

Abair go mall é, ma's é do thoil é.

Say it slowly, please.

Ma's é do thoil é.

Please.

Le do thoil.

Please.

Go raibh maith agat.

Thank you.

Tá fáilte romhat.

You're welcome.

Ná habair é.

Don't mention it.

Dia linn.

God bless you. (After a sneeze)

Buíochas le Dia.

Thank God.

Gabh mo leithscéal.

Excuse me.

Cén fáth?

Why?

B'fhéidir.

Maybe.

Bí ciúin.

Be quiet.

Is dóigh liom.

I suppose.

Is cuma liom.

I don't care.

Maith go leor.

Good enough / O.K.

Go n'éirí an t-ádh leat.

Good luck.


SEANFHOCAIL
Aithníonn ciaróg ciaróg eile.
A beetle recognizes another beetle. 

Is glas iad na cnoc i bhfad uainn.
Distant hills look green. 

Cuir síoda ar ghabhar agus is gabhar i gcónaí é.
Put silk on a goat and it is still a goat. 

Aithnítear cara i gcruatán.
A friend is known in hardship. 

Ní thagann ciall roimh aois.
Sense does not come before age. 

Dá fhada an lá tagann an tráthnóna.
However long the day, the evening will come. 

Is binn béal ina thost. 
A silent mouth is sweet.

Fiche bliain ag teacht,
Fiche bliain go maith,
Fiche bliain ag meath, is
Fiche bliain gan rath. 

Twenty years coming,
Twenty years good,
Twenty years declining, and
Twenty years useless.